Accessibilitat

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

E.R. Assessors, SL s’ha compromès a fer accessible el seu web erassessors.com de conformitat amb la norma UNE-EN 301549:2022 que, a la vegada, està basada amb la norma d’accessibilitat global WCAG 2.1.

PRESENTACIÓ DE SUGGERIMENTS, QUEIXES O RECLAMACIONS

Qualsevol persona pot demanar el compliment dels requisits d'accessibilitat per mitjà del correu electrònic emma@erassessors.com.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

El web erassessors.com és conforme amb la norma UNE-EN 301549:2022.

  • Nivell d'accessibilitat: AA WCAG 2.1

  • Data de l'última revisió: 28/05/2024