Assessoria laboral

El nostre servei d'assessoria laboral inclou:


La nostra assessoria laboral està dissenyada per alleujar la càrrega administrativa de la teva empresa i assegurar el compliment normatiu en tot moment. Comptem amb experts en dret laboral i recursos humans per a proporcionar-te el suport necessari en totes les qüestions relacionades amb la gestió del personal.

Gestió de Nòmines i Assegurances Socials

Ens encarreguem de tots els aspectes relacionats amb el càlcul de nòmines, les deduccions fiscals i la gestió de les assegurances socials per a tot el personal de la teva empresa.

Contractes Laborals

T'ajudem a crear i gestionar tot tipus de contractes laborals, assegurant que estiguin en consonància amb les normatives vigents.

Gestió d'Acomiadaments

Oferim suport i orientació en cas de necessitar realitzar acomiadaments, assegurant que es facin d'acord amb la legislació laboral.

Defensa Jurídica

En cas de conflictes laborals, et proporcionem assistència legal experta per protegir els teus interessos i defensar els drets del teu personal.

Assistència a Inspecció de Treball

T'acompanyem i t'assessorem en totes les fases d'una inspecció de treball, assegurant la conformitat amb les regulacions vigents.

Tràmit d'Incapacitats

 Simplifiquem el procés de sol·licitud i gestió d'incapacitats laborals per al teu personal.

Estudi i Sol·licitud de Jubilació

T'ajudem a planificar les jubilacions i a gestionar els tràmits associats per a assegurar una transició sense problemes.

Prestacions Seguretat Social

Gestionem les prestacions de la Seguretat Social per garantir que els teus treballadors rebin els beneficis que els corresponen.

Conveni Especial Seguretat Social

T'orientem sobre com establir convenis especials amb la Seguretat Social per a casos específics.

Empleades de la Llar

T'assessorem sobre els requisits legals i els procediments relacionats amb la contractació de personal domèstic.

ERTOS i Gestions amb FOGASA

T'ajudem a gestionar Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i altres gestions amb el Fons de Garantia Salarial (FOGASA).

Gestions amb Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social

Simplifiquem la interacció amb mútues col·laboradores per a la gestió de les baixes laborals i altres prestacions.

Sol·licitud de Discapacitat

T'acompanyem en el procés de sol·licitud de prestacions per discapacitat.

Pensions de Viduïtat, Orfandat, Maternitat i Paternitat

T'ajudem a tramitar i gestionar les pensions relacionades amb situacions familiars especials.