Assessoria mercantil

El nostre servei d'assessoria mercantil inclou:


Amb els nostres serveis d'assessoria mercantil, els clients poden estar segurs que estan en bones mans, amb un equip de professionals que vetllarà pels seus interessos legals i administratius en tot moment.

Assessoria jurídica mercantil

Proporcionem assessorament legal especialitzat en qüestions mercantils, garantint que les empreses compleixin amb les lleis i regulacions aplicables.

Gestions amb Registre Mercantil

Realitzem tots els tràmits i gestions necessàries davant del Registre Mercantil per a la constitució i modificació de societats i altres actes legals relacionats amb les empreses.

Gestions amb Registre de la Propietat

Ens ocupem de les gestions davant del Registre de la Propietat per a la compra, venda i transmissió de béns immobles, assegurant la legalitat i seguretat de les transaccions.

Confecció de memòria empresarial

Preparem memòries empresarials detallades per a empreses que ho necessitin, un document essencial per a processos legals i financers.

Constitució de Societats

Assessorem i gestionem tot el procés de constitució de societats, incloent-hi la redacció d'estatuts, registre mercantil, i altres requisits legals.

Constitució de Comunitats de Béns

Oferim suport en la constitució i administració de comunitats de béns, assegurant una gestió eficient i harmoniosa.

Sol·licitud de subvencions

Ajudem empreses i organitzacions a sol·licitar subvencions i ajuts, assegurant que compleixin amb els requisits i procediments necessaris.

Contractes mercantils i de voluntariat

Redactem i revisem contractes mercantils i de voluntariat per garantir la protecció dels drets i interessos de les parts involucrades.

Contractes de lloguer i dipòsit de fiança a INCASOL

Preparem contractes de lloguer i gestionem els dipòsits de fiança amb INCASOL, assegurant la conformitat amb les lleis vigents.

Contractes de préstecs i elevació a públic

Proporcionem assessorament i assistència en la formalització de contractes de préstecs i altres acords financers, incloent-ne l'elevació a públic si és necessari.

Contractes d’arres

Redactem i gestionem contractes d'arres per a compravendes i lloguers de béns immobles.

Donacions

Proporcionem orientació i suport en relació a donacions, assegurant que es compleixin amb els procediments legals i tributaris aplicables.

Transmissions i successions

Assessorem en processos de transmissions i successions de béns i empreses, garantint una transició suau i legal.

Traspàs de negoci

Ajudem amb el traspàs de negocis, incloent-hi tots els tràmits legals i administratius necessaris.

Testaments i últimes voluntats

Preparem testaments i últimes voluntats per assegurar que els desitjos dels nostres clients es compleixin en cas de defunció.

Memòria de capitalització de prestació d’atur

Assistim en la preparació i presentació de memòries de capitalització de prestacions d'atur per a persones que inicien un negoci.

Canvi de nom de vehicles

Gestionem el canvi de nom de vehicles, assegurant que tots els tràmits legals estiguin en ordre.